• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

miễn cưỡng tiểu yêu tinh

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Miễn cưỡng tiểu yêu tinh, Vương gia! Ta lại muốn ở trên ngươi

    Giới Thiệu: Thật không thể tin được nha, nàng chẳng qua chỉ mới YY ướt át một phen, không ngờ lại đập đầu vào tảng đá, mắt hiện kim quang. Không sai! Nàng rất lười, trên đời này ngay cả yêu tinh năm trăm năm nàng cũng không luyện thành được. Nhưng bây giờ không giống trước, vì muốn ở trên...
Back
Top Bottom