• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

nhan lạc tuyết

Advertisement
Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi

    Truyện Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi từ Vietwriter.com “Khép chân chặt như vậy làm gì chứ? Dạng ra chút.” Câu nói này được thốt ra từ miệng bác sỹ, không hề mang theo hơi ấm. Yên Lương Thần giật mình, cắn môi, dạng rộng hai chân đến mức độ đủ khiến người ta nhìn mà đỏ mặt. Đây đã là lần thứ ba...
Back
Top Bottom