• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Advertisement
[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian
Chương 121...
Ta Là Giang Tinh Xuyên Nhanh
Chương 100...
Cỗ Máy Thời Gian
Chương 16
Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược
Chương 10
Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác
Chương 11
Khả Trì Hạ
Chương 9
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 100
Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu
  • Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân
Chương 150...
Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 200...
A Thư Của Mẹ
Chương 12: Hoàn
Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng
Chương 249...
Phật Hệ Mau Xuyên
  • Giang Nam Hồng Đậu
Chương 145...
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss
  • Giang Nam Hồng Đậu
Chương 129...
Tâm Trẫm Thật Là Mệt
Chương 138...
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
Chương 75: Hoàn
Back
Top Bottom