Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

by admin

    Diệp Huyền, nhân vật chính trong tiểu thuyết Nhất Kiếm Độc Tôn. Ở tiểu thuyết Vô Địch Kiếm Vực, hắn chính là con trai của Dương Diệp. Trời sinh đạo thể, có được hai cái linh căn. Thời điểm còn ở Thanh Châu, vì giúp gia tộc tranh giành một quặng mỏ, cùng mười hai cao thủ Lý gia huyết chiến, bị một người thần bí đánh lén, khiến đan điền vỡ vụn.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

DIỆP HUYỀN | 叶玄 | NHẤT KIẾM ĐỘC TÔN.

— Giới tính: Nam

— Huyết mạch: Phong Ma huyết mạch, Bất Tử huyết mạch

— Cảnh giới: Thiện Ác cảnh

— Kiếm đạo: Nhân gian kiếm đạo

— Nghề nghiệp: Kiếm tu, thể tu, thất thải phù sư, phật tu, thợ rèn.

 

Thân phận trong Nhất Kiếm Độc Tôn.

    Thương lan học viện Viện trưởng, thương kiếm tông Tông chủ, tú môn Môn chủ, thần vũ thành kiếm tông Tông chủ, thần vũ thành vũ viện Viện trưởng, thần tộc hiện nhậm Tộc trưởng, thần vũ thành Thành chủ, thần quốc đại lý thần chủ, thái hư kiếm tông truyện thừa nhân, huyền hoàng đại thế giới bắc kính chi chủ, năm chiều vũ trụ chi chủ ( thủ hộ thần ), năm chiều tu la nữ đế đích ca ca chuyển thế, ba chiều thiên mệnh ca ca chuyển thế, năm chiều kiếm giới kiếm tông thiếu chủ, nhân vương ( hi hoàng truyện thừa nhân tộc văn minh đích truyện thừa giả dữ thủ hộ giả ), dương diệp chi tử, vũ trụ thần đình sang thủy nhân chuyển thế, kiếm minh thiếu chủ, chư thiên thành thiếu chủ, vĩnh sinh giới diệp gia diệp thần chuyển thế, đại linh thần cung ngoại môn tử đệ ( bị trục xuất ), thần tông Tông chủ, cửu duy bất tử đế tộc thiếu chủ , huyền giới thiếu chủ, huyền kiếm tiên tông Tông chủ, tiên bảo các huyền thiên lệnh quý tân, quan huyền thư viện Viện trưởng.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

Quan hệ nhân mạch.

— Mẫu thân: Đông Lý Nam.

— Đại di: Đông Lý Tịnh.

— Nhị di: Độc Cô Tuyên.

— Phụ thân: Dương Diệp.

— Đại ca: Tiêu Dao Tử.

— Tỷ tỷ: Dương Niệm Tuyết ( cùng cha khác mẹ ), Giản Tự Tại ( giới ngục tháp tứ lâu sở quan chi nhân ), Mạc Niệm Niệm ( thiên đạo chi chủ ), A Đạo Linh ( Truyện thừa trợ giúp Diệp Huyền đạt tới Vô cảnh ).

— Muội muội: Diệp Linh, Thiên Mệnh ( Thanh Nhi ba chiều vũ trụ kiếp trước ), Thanh Nhi phân thân đồ, Tiểu An, A La, Thanh Khâu ( bản thể thanh nhi ba chiều vũ trụ chuyển thế ).

— Hồng nhan:  An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Thiên Mạt, Trương Văn Tú, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Đạo Nhất.

— Đệ tử: Hư Vọng ( Vô cảnh ).

— Chỗ dựa: Thanh Nhi ( tam kiếm chi nhất ), Dương Diệp ( tam kiếm chi nhất ), Tiêu Dao Tử ( tam kiếm chi nhất ), Thanh Khâu, Mạc Niệm Niệm, Đông Lý Nam.

— Sủng vật: Tiểu Linh Nhi ( Thanh Châu bản nguyên ), chiến thiên thú, phệ linh thiên thú.

 

Bảo vật

    Kiếm chủ lệnh ( bị hủy ), hồng mông tháp, giới ngục tháp, xiển u giới, thần tộc vương tọa, ma chủ đế thi, thiên tru kiếm ( còn ở Thanh Nhi phân thân ), trấn hồn kiếm ( dung hợp với Thanh Huyền Kiếm ), tu di thuẫn, chúc long giáp, thiên đạo bút ( đã vứt bỏ ), ác ma chi dực, vãng sinh kiếm, thái u kiếm, tiên linh kiếm, thái cực thuẫn, nhân vương ấn, chiến thần giáp ( đã vỡ ), thần vương kiếm, đại đạo bút.

 

Võ kỹ

    Nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, vô địch kim thân, nhất kiếm phá vạn pháp, bạt kiếm định sinh tử, nhất kiếm vô lượng, táng quyền, tử nhân kinh, đạo quyền, đạo kiếm, đạo thể, mệnh quyền, mệnh kiếm, trảm thiên bạt kiếm thuật, thuấn sát nhất kiếm, vô địch kiếm vực, nhất kiếm cầu tử, nhất kiếm đề đầu, phương thốn kiếm vực, trảm vị lai, nhất kiếm trảm mệnh, trảm quá khứ, tam kiếm hợp nhất ( trảm quá khứ trảm vị lai ), trảm hư vô, sát na vô địch, vô ngã, luân hồi kiếm đạo.

 

Kiếm đã dùng qua | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Linh tú kiếm, Lôi Tiêu kiếm, tiên linh kiếm, thiên tru kiếm, trấn hồn kiếm ( trở thành Thanh Huyền kiếm Kiếm Hồn ), Thái U kiếm, Ma Kha kiếm, vãng sinh kiếm, thiên đạo kiếm, kiếm linh, Thần Vương kiếm, vô thượng kiếm ( lấy ở Ngân Hà Tông ).

 

Kiếm đang dùng | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Thanh Huyền Kiếm, Nhân Gian Kiếm.

==========

Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn.

Review Nhất Kiếm Độc Tôn.

==========

    Viết xuống “Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like