CÓ CÂU TIẾNG ANH NÀO ĐẸP ĐẾN MỨC LÀM LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI?

by admin

 1. You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.
  Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới.
 2. You are the last rose in my barren land.
  Người là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.
 3. The world is dull, but it has you.
  Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.
 4. I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.
  Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.
 5. The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.
  Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.
 6. The sun won’t run to you, the moon won’t, the stars won’t, but I shall.
  Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh thì sẽ.
 7. If you shed for stears when you miss the sun, you also miss the stars.
  Đừng khóc vì bỏ lỡ hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.
 8. There is a crack in everything, that’s how the light gets in.

Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.

 • Dịch bởi: Si Me Amas, Serva Me.

You may also like

Leave a Comment