Hiện tượng của cung Thân ở các cung

by admin

1. Thân cư Mệnh (Cung Thân ở cung Mệnh)
Sao ở cung Mệnh là cát tinh thì sự nghiệp sớm phát triển, tương lai xán lạn.
Sao ở cung Mệnh là hung tinh, mọi việc không thuận lợi, tương lai gặp nhiều khó khăn trắc trở.
Những người này tương đối cố chấp, không dễ thay đổi tính tình.
2. Thân cư Phúc (Cung Thân ở cung Phúc đức)
Cung Phúc đức và cung Tài bạch đều tốt, có nhiều tiền của, vô lo vô nghĩ, có cuộc sống an nhàn, vui vẻ.
Cung Phúc đức và cung Tài bạch đều không tốt, cuộc đời vất cả, thường buồn bã, không vui. Không nên tiêu tiền tùy ý.
Cung Phúc đức xấu, cung Tài bạch tốt là người đề cao đồng tiền, chi tiêu một đồng cũng chi li, dè xẻn tiết kiệm. Cuộc sống không có niềm vui.
Cung Phúc đức tốt, cung Tài bạch không tốt, tuy không giàu lắm nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc.
3. Thân cư Quan (Cung Thân ở cung Quan lộc)
Cung Quan lộc tốt, sự nghiệp thuận lợi, đạt được nhiều thành công.
Cung Quan lộc không tốt, cuộc đời vất vả, chức vụ không cố định.
4. Thân cư Di (Cung Thân ở cung Thiên di)
Cung Mệnh tốt, cung Thiên di không tốt là người có tài năng và có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng.
Cung Mệnh và cung Thiên di đều không tốt, bản thân không có tài năng, cuộc đời không đạt được nhiều thành công, bản thân có tài năng nhưng thành công muộn.
5. Thân cư Tài (Cung Thân ở cung Tài bạch)
Cung Tài bạch tốt, cuộc sống sung túc, đầy đủ, sống cuộc đời hạnh phúc.
Cung Tài bạch không tốt, một đời vất vả kiếm tiền.
6. Thân cư Thê (Cung Thân ở cung Phu thê)
Cung Phu thê ở vị trí đối xung với cung Quan lộc. Cho nên, các sao ở cung Quan lộc đều có ảnh hưởng rất lớn đến cung Phu thê. Khi cung Phu thê và cung Quan Lộc đều tốt, mệnh nam vì được sự hậu thuẫn của nhà vợ mà đạt được địa vị trong xã hội. Mệnh Nữ nhờ chồng giỏi giang mà địa vị cũng được nâng cao.
Nếu cung Quan lộc và cung Phu thê đều không tốt thì mệnh nam không được vợ hậu thuẫn, mệnh nữ lấy phải chồng kém cỏi nên cả hai đều không nổi trội hơn người.
Cung Quan lộc không tốt, cung Phu thê tốt, nam mệnh tuy được vợ hậu thuẫn nhưng vẫn không có phương cách để giỏi giang hơn người. Nữ mệnh lấy được chồng giỏi giang nên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Nói chung, người này nhạy cảm với tình yêu, rất ân cần, chiều chuộng đối phương (nếu có Thiên phủ tọa Mệnh sẽ rất ứng nghiệm).
(Tử vi đẩu số kinh điển – Phan Tử Ngư)
—-
Ghi chú thêm: trong bài viết này có khái niệm “tốt”, “không tốt” của cung. Vậy đánh giá kiểu gì? Cá nhân mình thì dùng “Điểm huyền khí” trên hệ thống Tử Vi Cổ Học (http://tuvi.cohoc.net) để đánh giá. Nếu điểm huyền khí dương là tốt, âm là không tốt. Tạm tính vậy để đánh giá.
Ví dụ: lá số cá nhân sinh 21/12/1985 Âm lịch giờ Sửu. Thân cư Phúc đức, điểm huyền khí cung Phúc đức là: 4.25, điểm huyền khí cung Tài bạch là: -0.5; như vậy: “cung Phúc đức tốt, cung Tài bạch không tốt, tuy không giàu lắm nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc.”.

You may also like

Leave a Comment