HỘ CHIẾU VIỆT NAM CÓ THỂ ĐI NHỮNG ĐÂU MÀ KHÔNG CẦN XIN VISA?

by admin

Với cuốn Passport (Hộ chiếu VN), bạn có thể đến những nơi này mà không cần xin visa:

✅ 1. Thái Lan: không quá 30 ngày
✅ 2. Singapore: không quá 30 ngày
✅ 3. Lào: không quá 30 ngày
✅ 4. Campuchia: không quá 30 ngày
✅ 5. Philippines: không quá 21 ngày
✅ 6. Myanmar: không quá 14 ngày
✅ 7. Indonesia: không quá 30 ngày
✅ 8. Brunei: không quá 14 ngày
✅ 9. Malaysia: không quá 30 ngày
✅ 10. Kyrgyzstan: miễn visa (không phân biệt mục đích nhập cảnh)
✅ 11. Panama: miễn visa với mục đích du lịch
✅ 12. Ecuador: không quá 90 ngày
✅ 13. Turks and Caicos: không quá 30 ngày
✅ 14. Đảo Jeju: miễn visa
✅ 15. Saint Vincent and the Grenadies: miễn visa
✅ 16. Haiti: không quá 90 ngày
✅ 17. Việt Nam: Miễn Visa, miễn Hộ chiếu…. ở bao lâu thì ở

You may also like

Leave a Comment