Tối Cường Phản Phái Hệ Thống: Tô Tín

by admin

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống là một tiểu thuyết trực tuyến võ hiệp được xuất bản trên mạng Trung Quốc, tác giả là Phong Thất Nguyệt

THÔNG TIN CHUNG

Tên: Tô Tín

Cảnh giới: phá toái hư không

Biệt danh: Huyết Kiếm Thần Tôn (từng có biệt danh: Khoái Kiếm, Huyết Kiếm Thần Chỉ)

Thân phận: Địa phủ Sở Giang Vương, Tây Bắc Vương, Huyết Thần Giáo Giáo Chủ, Ám Vệ Đại Tổng Quản, Trung Nguyên Thất Bang Liên Minh Chủ (từng có thân phận: Phi Ưng bang bang chủ, Giang Nam Đạo Tổng bộ đầu, Thịnh Kinh Thành Tổng bộ đầu, Một trong sáu cánh cửa tứ đại Thần Bộ, Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, Huyết Thần Hầu).

Hồng nhan: Yến Khuynh Tuyết

Gia đình: Tô Hinh Nhi (em gái), Tô Trọng Sơn [(cha) đã qua đời]

Tự sáng tạo võ công: Vô Tướng Chi Giới, Kiếm Hóa Tam Giới, Đoạt Thần Chỉ

Các võ công khác: Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải, Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp, Huyết Đồ A Tị Địa Ngục Kiếm Điển, Phật Vận Ức Hoa Ấn, Kim Cương Bất Hư Thần Công, Nghịch Âm Dương Táng Thiên Đại Pháp, Sát Tự Quyết

TÔ TÍN | 苏信| | Ảnh minh họa

HỆ THỐNG VÕ CÔNG

Siêu Ngũ tinh: Hồn Thiên Bảo Giám (Phiêu Miểu Thành Chủ), Hỗn Thiên Tứ Tuyệt (Tiếu Kinh Thiên), Liệt Diễm Vô Tướng (Liên Thành Chí), Xích Hỏa Thần Công (Liên Thành Chí), Thiên Yêu Đồ Thần Pháp (Yêu Soái), Vạn Đạo Sâm La (Túc Nhân Thiên Ẩn).

Cấp Ngũ tinh: Thiên Ngoại Phi Tiên (Diệp Cô Thành), Thánh Tâm Quyết (Đế Thích Thiên).

Bán Tứ tinh: Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí (Quan Mộc Đán), Tam Phân Quy Nguyên Khí (Hùng Bá), Tam Phân Thần Chỉ (Hùng Bá), Lật Trời 36 đường Kỳ (Lý Trầm Chu), Thiếu Lâm Tự thất thập nhị tuyệt kỹ (Cưu Ma Trí), Kiếm Nhị Thập Tam (tự mình lĩnh ngộ).

Cấp Tứ tinh: Bất Tử Ấn Pháp (Thạch Chi Hiên), Long Tượng Như Nhược Công (Kim Luân Pháp Vương), Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp (Bát Sư Ba), Tam Chỉ Đạn Thiên (Bạch Sầu Phi), Thương Tâm Tiểu Tiễn (Nguyên Thập Tam Hạn), Tiểu Vô Tướng Công (Cưu Ma Trí).

Bán Tam tinh: Huyết Hà Thần Kiếm (Phương Ứng Xem), Sơn Tự Kinh (Phương Ứng Xem), Phong Thần Cước (Hùng Bá), Thiên Sương Quyền (Hùng Bá), Bài Vân Chưởng (Hùng Bá), Đấu Chuyển Tinh Di (Mộ Dung Bác), Quỳ Hoa Bảo Điển Chưa tu luyện (Đông Phương Bất Bại), triều thiên nhất côn Chưa tu luyện (Mễ Thương Khung).

Cấp Tam tinh: Huyết Hà Thần Chỉ (mới nên xem), 24 tiết Khí Kinh Thần Chỉ (Bạch Sầu Phi), Liên Hoa Bảo Giám (Vương Liên Hoa).

Bán Nhị tinh: Khoái Kiếm (Kinh Vô Mệnh), Tử Hà Thần Công (Nhạc Bất Quần), Hận Cực Quyền (Văn Tuyết Ngạn), Cừu Cực Chưởng (Văn Tuyết Ngạn), Tịch Tà Kiếm Phổ Chưa tu luyện (Lâm Bình Chi), Huyền Minh thần chưởng Chưa tu luyện (Huyền Minh nhị lão).

Cấp Nhị tinh: Đoàn Gia Kiếm Pháp (Đoàn Diên Khánh).

Cấp Nhất tinh: Đại Tu Di Kiếm Thức (Sở Chiêu Nam).

Cấp Bán tinh: Toàn Chân sơ cấp nội công (Doãn Chí Bình), Võ Đang sơ cấp nội công Chưa tu luyện (Tống Thanh Thư), Đả Cẩu Bổng Pháp tàn chiêu chưa được tu luyện (toàn bộ quan thanh).

VẬT TƯ TIÊU DÙNG MỘT LẦN:

Siêu Ngũ tinh: Hỗn Thiên Tứ Tuyệt (cười tam tiếu).

Cấp Ngũ tinh: Thiên Ngoại Phi Tiên (Diệp Cô Thành), Thánh Tâm Quyết (Đế Thích Thiên).

Bán Tứ tinh: Kiếm 23 (Kiếm Thánh), Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm (Yến Thập Tam).

Cấp Tứ tinh: mũi tên nhỏ thương tâm (nguyên thập tam giới), ba ngón tay đạn trời (bạch sầu phi).

Bán Tam tinh: Hỏa Diễm Đao (Cưu Ma Trí), Triều Thiên Nhất Côn (Mễ Thương Khung), Đại Vi Đà Lạn (Mộ Dung Bác), Ức Hoa Chỉ (Cưu Ma Trí).

Cấp Nhị tinh: Nghênh Phong Nhất Đao Trảm (Hòa thượng Vô Hoa).

Binh khí: Du Long Kiếm (Hoàng Binh) → Sắc Vi Kiếm (Huyền Binh) → Phi Huyết Kiếm (Cực phẩm Địa Binh – Cực Phẩm Thiên Binh) → Duy Ta Đạo Kiếm (Thần Binh) → Tham Lang Kiếm (Cực phẩm Thần Binh).

Thực lực: Đã vượt qua Thông Thiên Cảnh, có thể vỡ nát hư không (Pháp tướng: Đế Lâm Cửu Tiêu)

THẾ LỰC CƠ BẢN

Trực thuộc: Thanh Khâu công chúa Thanh Ly Yêu thần, Hoàng Thùy Thành Hóa thần, Lý Xấu Chân Vũ (tổng quản), Ảnh Ma kiếm Tô Tử Thần Dung Thần [đệ tử thân truyền]

Ám vệ: Đồng Vũ Dương Hóa thần (phó tổng quản), “Huyết Luyện Quỷ Đao” Tề Long Dung Thần (Phó tổng quản).

Quân Tây Bắc: Cao Trường Thanh Dung Thần (Phó tổng quản).

Cung phụng quân Tây Bắc: “Đại âm dương thủ” Thái Tam Nguyên Dương Thần, “Bách Hoa cốc chủ” kế vô nguyệt Dương Thần, “Đông Lưu Thần Kiếm” Nhạc Đông Lưu Dương thần, “Tiền có thể thông thần” Tiền đạo nhân Dương Thần

Sáu thế gia lớn: Lư gia

Tả Đạo Minh: “Độc thủ dược vương” Tôn Bất Hại Dung Thần, Huyền Ý đạo nhân Dung Thần, Dương Nghị Dung Thần

Huyết Thần Giáo: “Huyết Ma Thiên Tôn” Lữ Phá Thiên Thần Kiều (phó giáo chủ), “Hắc Ma Đao” Cung Văn Vũ Hóa thần (tinh anh).

Bạch Liên Giáo: Bạch Linh Dương Thần (hiện là Thánh Mẫu Bạch Liên).

Kim Trướng Hãn Quốc: “Côn Qua thượng sư” Xích Liệt Cách Chân Vũ (chưởng giáo phái Kunga).

Baike

You may also like

Leave a Comment