Tu Chân Tứ Vạn Niên: Lý Diệu

by admin

Lý Diệu, nhân vật trong tiểu thuyết “Tu Chân Tứ Vạn Niên” và hoạt hình phái sinh “Tinh vực 40.000 năm” của Ngọa Ngưu Chân Nhân.

TỔNG QUAN

Nhân vật chính tu chân bốn vạn năm, Tinh Diệu liên bang xuất thân từ loại chiến đấu cùng sáng tạo phức tạp tu chân giả, Hợp Thể kỳ. Đỉnh cấp Khải Sư cùng Khải Tượng, am hiểu thu nhỏ hóa đơn binh pháp bảo luyện chế, chuyên môn tinh khải cùng cự thần binh luyện chế đạo.

DANH HIỆU NHÂN VẬT

Ngốc Thứu, Yêu Tinh, Sa Hạt, Huyết Thứu, Linh Thứu Thượng Nhân, Tân Liên bang Quốc Phụ, Anh hùng Liên bang mới đặc cấp, Đế quốc Hắc Phong Vương, Cao Duy Vũ Trụ Virus, Bàn Cổ Vũ Trụ Đệ Nhất Cao Thủ (tự phong), Đế Hoàng Truyền Thừa Giả, Hình Người Tự Đi Thiên Tai Phát Sinh Khí.

TU CHÂN TỨ VẠN NIÊN | LÝ DIỆU

KINH NGHIỆM NHÂN VẬT

Thần hồn đến từ địa cầu, có được trí nhớ của người Địa Cầu Lý Diệu, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp trí nhớ của đại sư Luyện Khí Âu Trị Tử bốn vạn năm trước. Thân thể có thể nói là hung khí tinh hải, ngay cả không cần pháp bảo, thân thể mạnh mẽ đến mức có thể dùng làm pháp bảo. Đồng thời hắn còn là một kẻ cuồng bom, phi thường am hiểu thực hiện chiến thuật chém đầu.

Sau đó là ngăn cản Cổ Vô Tâm đem tin tức Bàn Cổ Vũ Trụ truyền về Siêu Thể (Hồng Triều), đem cự thần binh Thái Dương Hạo Kiếp kích nổ mượn lực lượng sinh mệnh thiểm điện đánh chết Cổ Vô Tâm, bởi vì tin tức của Bàn Cổ Vũ Trụ đã được duy trì trong siêu thể tinh hạm, Lý Diệu tự bạo thần phách đem tin tức tinh hạm phá hư.

Bởi vì khi tinh hạm bị hủy đã triển khai truyền tống, mảnh vỡ thần hồn của Lý Diệu rơi vào Luân Hồi Ngục (chính là Địa Cầu) bị Hồng Triều khống chế, bám vào trên người anh linh bị nhốt trên địa cầu chờ Luân Hồi, thủ lĩnh quỹ Ark Hồng Cực Tinh nghĩ biện pháp đem thần hồn của Lý Diệu đoàn tụ, nâng tu vi của Lý Diệu lên đến Hợp Thể Kỳ.

Lý Diệu nhìn thấu bí mật của thủy triều lũ, suất lĩnh anh linh trong vũ trụ vô tận cùng chống lũ. Nắm giữ vô số pháp bảo, hơn nữa Lý Diệu tin tưởng, lực lượng cũng không phải căn nguyên của tất cả, cho nên không kể lại từng cái một.

TINH KHẢI

Huyền Cốt Tinh Khải (bao gồm các loại cải tiến), bộ đồ chiến thần, nham binh, bát tí

CỰ THẦN BINH

Cửu U Huyền Cốt, Người phóng hỏa

CON ĐƯỜNG THĂNG TIẾN

Sau kỳ thi đại học liên bang Vu Tinh Diệu, trên chuyến tàu đến Đại Hoang chiến viện bị lây nhiễm bởi khái niệm “Tu chân giả là chiến đao văn minh nhân loại”, linh căn thăng tiến Luyện Khí kỳ.

Trong nhiệm vụ trợ giúp Hồng Liên thành cùng yêu tộc kịch chiến thăng cấp Trúc Cơ kỳ.

Vu Phi Tinh Giới Thiết Nguyên Tinh sau khi đánh bại Yến Tây Bắc thăng cấp cảnh giới Trúc Cơ Nghiên Cấp (bước vào hệ thống nghiên cứu).

Ở Nhện Tinh vì tu luyện công pháp đột phá trọng vây thăng cấp Kết Đan kỳ.

Thiên Nguyên giới kịch chiến thủ lĩnh tổ chức yêu nước Chu Hoành Đao thăng chức Nguyên Anh kỳ.

Sau khi nhảy đến tinh vân Độc Hạt ở lãnh thổ đế quốc nhân loại chân nhân loại, bị ảnh hưởng bởi bức xạ vũ trụ thăng cấp Hóa Thần kỳ.

Sau khi tiếp nhận phần kế thừa 3.0 của Vũ Anh Kỳ, đột phá bế quan thành chuẩn phân tâm (giai đoạn nảy mầm).

Thôn phệ đại lượng số liệu của Phục Hi sau đó chính thức tiến giai Phân thần.

Đạt được truyền thừa đế hoàng, đạt tới cấp Phân thần đỉnh phong.

Kết thúc đạt đến số lượng Hợp Thể khi kết thúc gần đó.

You may also like

Leave a Comment