Đế Bá: Thế Đế | Thiển Đạo Tâm

by admin

    Thiển Đạo Tâm, một cái có được rất nhiều thân phận người, Thế Đế, Thiển gia Cửu Đế một trong, mười hai thiên mệnh Thiên Đế, Thiên Quyền lãnh tụ, Thiển Tố Vân phụ thân, Kiếm Đế gia gia, Lý Thất Dạ đối thủ, Lý Thất Dạ người hợp tác … Kỳ thật truy cứu bản chất, bất quá là một cái không quên sơ tâm thủ hộ giả.

 

Đế Bá: Thế Đế | Thiển Đạo Tâm

 

THIỂN ĐẠO TÂM | 浅道心

– Xưng hào: Thế Đế

– Chủng tộc: Thiên tộc

– Nơi ở: Tố Châu, Đệ Thập Giới

– Gia tộc: Thiển gia

 

Quan hệ nhân mạch

– Thủy tổ: Thiển Đạo

– Con gái: Thiển Tố Vân

– Cháu trai: Kiếm Đế

– Thế lực: Thiển gia, Thiên Quyền

– Đồng bọn: Lý Thất Dạ

 

Thành tựu

– Mệnh cung: 12

– Thiên mệnh: 9

– Nguyên mệnh: 3

– Thiên Quyền lãnh tụ

– Đem Thiển gia trở thành Thập Tam Châu khôi thủ, một môn chín vị Đại Đế.

– Thủ hộ Đệ Thập Giới.

 

Sở hữu đồ vật

    CHÂN TIÊN SÁO TRANG: THƯƠNG HẢI BÃO NGUYỆT

 

Nhân sinh

    Hắn là một cái rất đặc thù người, hắn xuất thân từ Thiển gia, mặc dù Thế Đế lúc sinh ra đời, Thiển gia còn không phải hậu thế cái kia một môn Cửu Đế Thập Tam Châu khôi thủ, nhưng cho dù là niên đại đó, Thiển gia cũng giống vậy là cao quý không tả nổi, Thiển gia Thủy Tổ Thiển Đạo Thiên Đế càng là danh xưng Thập Tam Châu vị Đại Đế thứ hai, Thiên tộc vị thứ nhất Thiên Đế.

    Làm dạng này một cái xuất thân từ đế thống tiên môn thiên chi kiêu tử, bình thường mà nói, Thế Đế tất nhiên sẽ sáng chế một đầu tuyệt thế vô thượng đại đế chi đạo, bá khí, đế vương, quý khí, cao không thể chạm, huyền ảo vô song, dạng này mới phù hợp Thế Đế xuất thân, mới xứng với Thế Đế địa vị.

    Nhưng Thế Đế lại đã sáng tạo ra một đầu thuộc về giữa phàm thế vô thượng đại đạo, hắn đến từ chúng sinh, cũng tan biến tại chúng sinh, đại đế vô song hắn, lại như là sinh trưởng tại hồng trần đồng dạng, nhưng hắn lại vẫn cứ không nhiễm giữa trần thế mảy may son phấn tục phấn, cái này thật sự là kỳ tích.

    Khi thời đế đại đạo triển khai thời điểm, ba ngàn hồng trần, biển người mênh mông, tại thời khắc này, Thế Đế tựa như dung nhập phàm thế ở giữa, tại cái này phàm thế ở giữa, có khó khăn, có phú quý, có nghèo khó, nhưng còn có hi vọng.

    Khi hi vọng như thế sinh ra thời điểm, thế gian này không có cái gì ngăn cản được lực lượng như vậy, hi vọng là thế gian này khát vọng, cũng là giữa phàm thế ghê gớm nhất lực lượng.

    Một người có như thế nào đại đạo, thường thường phản ánh một người là một người như thế nào, Thế Đế gọi tên với mình đại đạo thế đạo, mà thế đạo bản thân cũng là phản ánh Thế Đế là một người như thế nào.

    Thế Đế, một cái đến chết không thay đổi thủ vọng giả.

You may also like

Leave a Comment