Thần Đông tự mình trả lời những câu hỏi nào của bộ ba Già Thiên

by admin

Bộ ba Già Thiên là bộ sách có độ hot cao nhất của Thần Đông, thành tích tốt nhất, vẫn có rất nhiều tranh luận, ví dụ như Hoang Diệp Sở ai mạnh nhất ? Chí tôn đại đế ai mạnh? Thạch Hạo hóa vạn cổ có phải là vô địch hay không, như vậy liền đến xem, Thần Đông tự mình trả lời Già Thiên tam bộ khúc vấn đề gì?

      Diệp Phàm, Ngoan Nhân có hệ thống riêng của mình hay không?

Trong “Thánh Khư”, hệ thống và con đường là sự tồn tại tương đương, Thần Đông cũng xác định Diệp Phàm bước ra con đường của mình, Ngoan Nhân cũng sáng tạo ra hệ thống của mình.

      Diệp Phàm, Sở Phong có chiêu số hóa vạn cổ của Thạch Hạo hay không?

Có, Nhất Diệp Già Thiên của Diệp Phàm và Kinh Thiên Vĩ Địa của Sở Phong đều là chiêu số mạnh nhất của các hắn, căn cứ vào hiệu quả cuối cùng mà xem, cũng là cùng cấp bậc.

      Đại Đế và Chí tôn ai mạnh?

Hẳn là một trong những đề tài được thảo luận nhiều nhất trong bộ ba Già Thiên, đáp án là: Một bộ phận chí tôn là đại đế!

      Ngoan Nhân có có cơ hội tiến vào cực đạo hay không?

Cá nhân cho rằng nhất định là có thể, tất lại là con gái ruột của Thần Đông, hơn nữa Ngoan Nhân rõ ràng có tư thế tế đạo. Mà Thần Đông cũng rõ ràng, vấn đề này so với tương đối cởi mở, hắn cho rằng nàng có thể vậy là được, hắn cảm thấy nàng không thể, liền tận khả năng ngăn cản nàng đi.

      Tại sao rất nhiều người không tái xuất hiện? Ngươi quên à?

Ví dụ như cha mẹ Diệp Phàm và Sở Phong, Tần Dao, anh trai Ngoan Nhân, hoặc là một số cố nhân của Thạch Hạo, Thần Đông trả lời, không cần mỗi người đều viết, lưu lại một ít ý nghĩ cởi mở.

      Hoang Diệp Sở ai mạnh nhất?

Không viết! Không dám nói!

      Vì sao lại hạ thấp bức cách Vô Thủy?

Thần Đông trả lời là, Vô Thủy vẫn là trói chặt Diệp Phàm, Ngoan Nhân, vẫn là tồn tại cùng cấp bậc, chỉ là đẳng cấp không đạt tới, nhưng bọn họ là người cùng đẳng cấp.

You may also like

Leave a Comment